Waarom kiezen voor ons

  • - Onafhankelijk advies
  • - Duidelijke rapportage
  • - Scherpe prijzen
  • - Uitstekende service
Afspraak maken

Houtrot

In tegenstelling tot wat velen denken, word houtrot altijd veroorzaakt door zwammen of schimmels. Dat deze zich kunnen ontwikkelen heeft te maken met het feit dat overal om ons heen sporen in de lucht hangen die op zoek zijn naar plekken om zich te kunnen ontkiemen. Niet alle zwamsoorten zijn echter schadelijk voor hout of kunnen zich erin ontwikkelen. Toch zijn er al duizenden woningen die ontzettend veel schade hebben geleden door zwam en daarom is het van groot belang om een goed begrip te hebben over hoe een schadelijke zwam zich kan ontwikkelen en vooral hoe wij dit op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen stoppen.

Voor de ontwikkeling van zwam zijn er feitelijk 4 aspecten nodig:


  • 1 – zuurstof
  • 2 – een geschikte voedingsbodem (hout)
  • 3 – voldoende vocht (luchtvochtigheid van minimaal 55-65%)
  • 4 – de juiste temperatuur (minimaal 2 graden en maximaal 44 graden)

Om zwamgroei te kunnen stoppen, zullen we minstens één van deze aspecten moeten zien te vermijden, maar als we hierover nadenken blijkt dit alleen maar mogelijk te zijn door middel van het afsnijden van het vocht. In alle gevallen zullen we dus op zoek gaan naar oplossingen om het vochtgehalte omlaag te brengen, want vocht is onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van zwam. Meer dan eens hebben wij huizen aangetroffen waar het grondwater tot boven de bodembedekking komt, maar ook als dit niet het geval is, komt het heel vaak voor dat de relatieve luchtvochtigheid boven de 65% komt en het hout daardoor voldoende vocht in zich opneemt om zwam te kunnen ontwikkelen. Grondwater is slechts één van de oorzaken van vochtproblemen, er zijn nog veel meer oorzaken waardoor het vochtgehalte in de balken dermate kan stijgen dat problemen onvermijdbaar zijn.De huiszwam

In geval van de huiszwam is de problematiek nog een stuk groter. Deze zwam heeft namelijk de mogelijkheid om tegen en door muren heen te groeien, waardoor hoger gelegen hout, zelf tot 10 meter uit de buurt, aangetast kan worden. Ook deze zwam heeft de 4 bovengenoemde aspecten nodig, maar heeft als enige de mogelijkheid om zijn eigen vochttransport te regelen. Vroeger zijn meer dan eens huizen onbewoonbaar verklaard door deze zwam, wat aangeeft dat de bestrijding hiervan zeer moeilijk is.

De rapportage

Wij zullen in onze rapportage een zeer duidelijk bestrijdingsadvies geven. Als eerste zullen we metingen verrichten om te zien hoe hoog het vochtgehalte van de lucht en van het hout is. Daarnaast zullen wij actief op zoek gaan naar eventuele aantastingen in het houtwerk. In geval van een verhoogd vochtgehalte zullen wij uitzoeken waar de eventuele bron van het vochtprobleem ligt en zullen we een duidelijk advies geven over hoe dit het beste verholpen kan worden (te denken valt aan reparaties van lekkages of het toepassen van bodemisolatie om de hoge luchtvochtigheid te bestrijden).

Tevens zullen wij goed kijken naar andere aspecten die de ontwikkeling van zwam zouden kunnen veroorzaken. Hierbij zullen wij onder andere kijken naar eventuele aanwezigheid van organisch vuil op de bodem of oud, reeds aangetast hout in de constructie. Na dit alles zullen we advies uitbrengen hoe alles op de juiste manier bestreden dient te worden, hierbij denkend aan het spuiten of injecteren van bestrijdingsmiddelen. In geval van huiszwam zullen we kijken in hoeverre deze zich al heeft kunnen ontwikkelen en bij een verregaande ontwikkeling (in geval deze gegroeid is achter eventueel aanwezig stucwerk, behang of voorzetwanden), zullen we een plan van aanpak voor u samenstellen om de zwam geheel te kunnen uitroeien.

Bovenstaande zullen wij met uiterste nauwkeurigheid uitvoeren, zodat u tijdens de bestrijding niet voor vervelende verrassingen komt te staan.